Szkolenie FrankoFilm

Cisza, kręcimy!

Po raz pierwszy w swojej historii, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Artownia we współpracy z Fundacją Zygmunt Zaleski Stichting i pod patronatem Instytutu Francuskiego w Polsce, zorganizowało w dniach od 26 do 28 stycznia 2018 roku w Warszawie, szkolenie z realizacji filmów krótkometrażowych, skierowane do nauczycieli oraz opiekunów ekip filmowych zapisanych do 14 edycji FrankoFilm – Zielona Góra. Przedsięwzięcie odniosło wielki sukces, poparty entuzjazmem zachwyconych uczestników, którzy już dziś zgłaszają chęć ponownego przeżycia warsztatowych doświadczeń.

Dwudziestu uczestników z Polski (Bytomia, Częstochowy, Gdańska, Kalisza, Poznania, Szczecina, Supraśla, Warszawy, Wrocławia) i Niemiec (Chemnitz, Lipsk) miało możliwość poznawania, krok po kroku, najważniejszych etapów powstawania filmów: pisania scenariusza, scenopisu, wprowadzenia do dźwięku i obrazu, reżyserii i montażu. Dzięki warsztatom poprowadzonym na najwyższym poziomie przez profesjonalistów ze świata kina, cel, którym było uwrażliwienie nauczycieli i opiekunów ekip na specyfikę wymagań audiowizualnych, został osiągnięty.

Podejście pedagogiczne szkolenia polegało na łączeniu rozwiązań praktycznych z wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne przy realizacji filmu. Pod koniec tego intensywnego procesu, w niecałe trzy dni, powstał film krótkometrażowy. Od pomysłu do filmu! Z wielką przyjemnością zaprezentujemy go Państwu podczas 14 edycji FrankoFilm – Zielona Góra.

Organizatorzy FrankoFilm – Zielona Góra są do dyspozycji każdego zespołu, odpowiemy na Wasze pytania i podsuniemy Wam rozwiązania, zarówno przed, jak i po zakończeniu realizacji Waszego filmu krótkometrażowego.